$pageName

Immaterialrett

Våre advokater har spesialkompetanse på immaterialrett og rådgir norske og internasjonale selskaper i saker knyttet til immaterialrettslige problemstillinger innen blant annet patent- og varemerkerett, opphavsrett, markedsrett, medierett og underholdning.

I tillegg bistår vi norske og internasjonale klienter med beskyttelse av teknologi og teknisk knowhow, beskyttelse av goodwill, beskyttelse av operasjonell knowhow, forretningskonsepter, utforming og fremforhandling av lisensavtaler. Gruppen har også opparbeidet betydelig kompetanse knyttet til avtaler om kommersialisering av forskning.

Våre advokater har bred prosedyreerfaring, både for domstolene og i voldgiftssaker. Vår kompetanse er opparbeidet gjennom bistand til markedsaktører i Norge og internasjonalt i bransjer som for eksempel olje- og gassindustrien, medie- og underholdningsindustrien, den farmasøytiske industrien, fiskeriindustrien og den teknologiske industrien.

Våre tjenester omfatter:

  • Rådgivning og prosedyre i saker knyttet til immaterielle problemstillinger
  • Utarbeidelse av strategier for beskyttelse av rettigheter  
  • Forhandling og utarbeidelse av avtaler
  • Domenekonflikter
  • Due diligence av selskaper med rettighetsporteføljer

 

Primærkontakter

Halvor Manshaus
Sigurd Holter Torp

Advokater

Therese Karlsson Hauger
Kaare M. Risung
Hugo Berg Otterlei
Jakob Villum
Olav Kolstad
Tord Fondevik

Gå til » Hvem vi er

Gå til » Hva vi gjør

Gå til » Nyheter & Innsikt

Gå til » Karriere

Gå til » Kontakt oss