Nyhetsbrev

Vi ønsker å holde våre klienter og kontakter oppdatert, og sender derfor jevnlig ut nyhetsbrev om aktuelle juridiske problemstillinger.

Seminarer

Vi arrangerer jevnlig seminarer om aktuelle juridiske emner. Vi kan også tilby tilrettelagte foredrag for våre klienter.

Publikasjoner

Schjødts advokater har utgitt en rekke bøker og deltar aktivt i samfunnsdebatten rundt juridiske forhold. Nedenfor finner du en oversikt over noe av det våre advokater har produsert de siste årene.