Andreas Lowzow - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker Andreas Lowzow velkommen som ny partner i Schjødt. Han vil primært arbeide med kapitalforvaltning, inkludert fondsetableringer, strukturering, rammevilkår, ESG, compliance og family office.

Andreas har bred erfaring med etablering og strukturering av ulike typer kapitalforvaltningsmiljøer, fond og strukturer (PE, VC, infrastruktur, hedgefond, ko-investeringer mv.). Han har også utstrakt erfaring med regulatoriske rammevilkår og compliance, både ved etablering og løpende virksomhet. Som et ledd i dette har han også jobbet mye med «Environmental, social and governance» (ESG) forhold, blant annet utforming og vurdering av avtaleforpliktelser, policies, løpende oppfølgning og ESG-undersøkelser.

Han har tidligere jobbet i BAHR, og har i en periode vært utleid som støtte til compliancefunksjonen i Sector Fund Services.

Kompetanseområder

Advokater

Andreas Lowzow

Publisert

15. august 2018

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom