BI og Schjødt viderefører konkurs- og panteretten

Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI og Advokatfirmaet Schjødt lanserer nå et unikt tilbud innen det viktige og tradisjonsrike faget konkurs- og panterett. Bakgrunnen er at faget ikke lenger skal tilbys ved Universitetet i Oslo.

Schjødt og BI peker på den praktiske betydningen faget har for næringslivet, samtidig som det er en viktig del av forretnings- og finansjussen som fag. Denne kompetansen må være tilgjengelig.

- Innsikt i konkurs- og panterett er avgjørende for å være en god forretningsadvokat. Vi er nå svært glad for å kunne videreføre og utvikle dette klassiske jusfaget, hvor vi også vil vektlegge restrukturering (gjeldsforhandling utenfor skifteretten). Derfor tilbyr vi dette sammen med Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, sier advokat Viggo Bang-Hansen, avdelingsleder for finans og kapitalmarkeder i Schjødt.

Målet er å starte opp høsten 2019.

- Vi er svært glade for å kunne tilby dette, og ønsker å tilføre perspektiver som gjør undervisningen relevant for jusstudenter på fjerde og femte året, men også for ferdige juridiske og økonomiske kandidater. Tilbudet vil dermed også være relevant for andre som arbeider med pant, konkurs og restrukturering i finansnæringen og næringslivet for øvrig, sier Morten Kinander, professor ved BI, og leder av Senter for finansregulering. Vi tror at det vil være en stor fordel for jusstudentene å møte praktiske og aktuelle problemstillinger, i tillegg til de teoretiske. Det er først slik man virkelig får en forståelse for faget.

I første omgang stiller Schjødt med 35 scholarships til de mest kompetente jusstudentene som søker.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, er svært fornøyd med partnerskapet med Schjødt.

- Tett samarbeid med næringslivet er en av BIs viktigste pilarer. At Schjødt stiller med scholarships og kompetanse er forbilledlig, og i tråd med BIs strategi. Nå ser jeg fram til å kunne tilby dette i markedet.

Kontaktpersoner:

Morten Kinander (+47 971 666 41) og Monica Viken, BI (+47 464 10 444)

Viggo Bang-Hansen (+47 901 94 346) og Knut Bergo, Schjødt (+47 992 26 137)

Fakta:

  • Undervisningen vil bestå av sted mellom 25 og 36 timer undervisning, både på BI og i Schjødts lokaler. Forelesere vil være de fremste teoretikerne og praktikerne på området.
  • Kurset vil være minst like omfangsrikt og dyptpløyende som det som har vært undervist ved fakultetet, i tillegg til at vi også vil behandle ytterligere emner, som bl.a. restrukturering.
  • Kurset vil avsluttes med en eksamen, hvor det vil bli gitt karakterer og studiepoeng, i tråd med kvalitetskravene ved BI. Det vil være like strenge krav til denne som det er til valgemner ved juridisk fakultet.

Kompetanseområder

Advokater

Knut Bergo
Viggo Bang-Hansen

Publisert

30. januar 2019

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom