Publikasjon: Bio-privacy: privacy regulations and the challenge of biometrics

Nancy Liu er juridisk rådgiver i Schjødt. "Bio-privacy: privacy regulations and the challenge of biometrics" er Nancy Lius avhandling (ph.d), avgitt ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 2010.

Denne boken gir en dyptgående gjennomgang av de juridiske problemene knyttet til bruk av biometrisk teknologi. Med spesielt fokus på forholdet mellom bruken av denne teknologien og personvern, vurderer denne boken materiale på tvers av en rekke jurisdiksjoner for å undersøke flere nøkkelspørsmål. Hva er "the privacy issues" i biometrisk kontekst? Hvordan håndteres disse problemene i henhold til loven idag? Hvilke prinsipper anvendes? Er det gjeldende reglementet tilfredsstillende? Andvendes det konsekvent? Og hva er generelt sett den mest egnede måten å håndtere de juridiske implikasjonene av biometri på?

Med en analyse og anbefalinger, med sikte på å sikre tilfredsstillende menneskerettigheter og datavern, vil Bio-privacy være et viktig referansepunkt for dem som er interesserte i spenningen mellom frihet og sikkerhet.

Forfatter: Nancy Liu
Trykt: Abingdon: Routledge
År: 2012
Antall sider: XV, 276
ISBN: 978-0-415-67790-5

Kompetanseområder

Publisert

02. januar 2012

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom