Camilla Kristiansen Lunne i regjeringens ekspertutvalg

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal komme med forslag til hvordan organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte enn i dag. Partner Camilla Kristiansen Lunne er sammen med flere ledende fagpersoner valgt inn i ekspertutvalget og vi er stolte av denne anerkjennelsen.

Mer informasjon:

Bedre lovregulering av større utbyggingsprosjekter (Regjeringen.no)

                   

Kompetanseområder

Publisert

21. august 2017

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom