David Gardner - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker David Gardner velkommen som partner i Schjødt. Han har mer enn 20 års erfaring med rådgivning innen olje- og gassprosjekter over hele verden og tiltrer i vår avdeling Olje, Energi & Shipping.

I løpet av sin karriere har han opplevd oljepriser fra USD 10 per fat til USD 150 per fat, sett utviklingen av LNG-industrien fra en "flytende rørledning" for transport av strandet gass til en sofistikert industri som produserer gass for handel over hele verden i milliardklassen, og deltatt i utviklingen av vindkraftindustrien.

Mange olje- og gassprosjekter er avhengige av politiske, skattemessige og regulatoriske regimer som ligger til grunn i vertslandet, og av global økonomisk utvikling. De siste 20 årene har man sett vekst i Kina og den kinesiske byggebransjen, finansielle kriser i 1998 og 2008 og den arabiske våren.

Disse og andre utviklinger gir nye utfordringer for prosjektkontrakter og nye kilder til konflikt. David har erfaring fra å gi råd til mange av de ledende LNG, flytende produksjons- og offshore-byggeprosjektene de siste 20 årene. Han har også erfaring med å håndtere problemer som kan oppstå i forbindelse med disse kontraktene, og om nødvendig forhandle eller prosedere disse problemene frem til en vellykket avslutning.

Kompetanseområder

Advokater

David Gardner

Publisert

15. januar 2019

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom