David Særsten Brambani - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker David Særsten Brambani velkommen som partner i Schjødt. Hans erfaring med offentlige anskaffelser vil inngå som en sentral del av vår satsing på dette fagfeltet.

David har arbeidet tett på transportsektoren samt bygge- og anleggsbransjen, særlig vedrørende offentlige anskaffelser og kontraktsutforming/kontraktstvister. Han har dessuten lang erfaring fra sitt arbeid som prosessfullmektig på store og komplekse tvistesaker. Eksempelvis var han prosessfullmektig i en av norgeshistoriens største rettstvister om teknologirettigheter innenfor oljesektoren. David har tidligere vært dommerfullmektig, advokat i BA-HR og parnter i Arntzen de Besche.

Kompetanseområder

Publisert

27. november 2017
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12