Erik Titlestad Monsen - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker Erik Titlestad Monsen velkommen som ny partner i Schjødt!

Hans kompetanse spenner over store deler av det forretningsjuridiske området, særlig avtalerett, alminnelig og spesiell kontraktsrett, alminnelig obligasjonsrett, erstatningsrett, tingsrett, panterett og gjeldsforfølgningsrett. I tillegg har han en særskilt kompetanse vedrørende kravstyper i randsonen av avtaleretten og erstatningsretten, herunder restitusjonskrav, f.eks. tilbakebetaling av ulovlige avgifter, og andre monetære sanksjoner enn erstatningskrav, f.eks. berikelseskrav på immaterialrettens og markedsføringsrettens område. Han har også en spisskompetanse innen juridisk metode og rettsteori.

Erik var professor ved Universitetet i Bergen fra 2009 til 2019, med et undervisningsansvar knyttet til bl.a. kontraktsrett og juridisk metode. Han har også vært professor II ved Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger. Videre har han erfaring som dommerfullmektig, universitetslektor, førsteamanuensis, postdoktor, advokatfullmektig i BAHR (2000-2001) og advokatfullmektig og advokat i Simonsen Vogt Wiig (2013-2016). Han har dessuten vært hovedredaktør i Tidsskrift for Forretningsjus (2011-2016). Erik er cand. jur. fra Universitetet i Bergen (1999), og fra samme universitet har han en juridisk doktorgrad i læren om berikelseskrav (2006). Hans vitenskapelige produksjon ligger særlig innen kontraktsrett, erstatningsrett, rettskildelære og læren om restitusjons- og berikelseskrav.

Kompetanseområder

Advokater

Erik Titlestad Monsen

Publisert

07. mai 2019

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom