Publikasjon: Finansielle tjenester og merverdiavgift

Partner i Schjødt Trond Larsen, og tidligere Schjødtadvokat Frode H. Larsen ga i 2004 ut boken "Finansielle tjenester og merverdiavgift". Den gir en oversikt over, og drøfter merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester.

Avgjørelser fra Sverige og andre EU-land drøftes i relasjon til norsk rett. Unntaket fører til avgrensningsproblemer og gjennomgås i forhold til blant annet corporate finance, mandatavtaler, fusjon og oppkjøp.

Forfattere: Trond Larsen og Frode Heggdal Larsen
Forlag: Schjødt
År: 2004
Antall sider: 135
ISBN: 82-994561-9-3

Kompetanseområder

Advokater

Trond Larsen

Publisert

02. januar 2004

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom