Publikasjon: Gjeld og renter

Boken bygger på Schjødts partner Hugo P. Matres Ph.D avlagt ved Universitetet i Bergen i 2011. Temaet er i utgangspunktet basert på norsk rett, men det er trukket inn materiale fra et større antall land med vestlig orientert økonomi.

Forfatteren tar opp de grunnleggende rettslige kriterier for å klassifisere ulike finansieringsløsninger som gjeld eller egenkapital. Fremstillingen fokuserer på generelle kriterier, som vil være anvendelig ved behandlingen av ulike enkeltinstrument. Matre belyser i tillegg en rekke problemstillinger knyttet til blant annet finansiering av aksjeselskap. Rentebegrepet og andre finansielle kostnader er også nærmere analysert.

Forfatter: Hugo P. Matre
Forlag: Gyldendal
År: 2012
Antall sider: 283
ISBN: 978-82-05-42430-2   

Kompetanseområder

Advokater

Hugo P. Matre

Publisert

06. desember 2012

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom