Publikasjon: Høyesterett og Knut Hamsun

Cato Schiøtz skrev i 2004 en utredning om Høyesterettssaken mot Knut Hamsun sammen med daværende advokatfullmektig, Anine Kierulf. Bakgrunnen for boken var et ønske fra Gyldendal, som i 2003 og 2004 utga Ingar Sletten Kolloens tobinds biografi om Knut Hamsun.

I forbindelse med utgivelse av bind 2 ønsket Gyldendal en vurdering i ettertid av holdbarheten av Høyesterettsdommen, som konkluderte med at Knut Hamsun var NS-medlem og derfor erstatningsansvarlig. 

Boken gjennomgår straffeforfølgelsen mot familien Hamsun og Knut Hamsun og konkluderer med at Høyesteretts konklusjon hviler på en uriktig bevisvurdering og en uriktig lovanvendelse. 

Forfatterne mener det riktige hadde vært å reise straffesak mot Knut Hamsun - hans forhold under krigen kvalifiserte klart til å kunne karakteriseres som landsforræderi. Begrunnelsen for å unnlate å reise straffesak under henvisning til angivelige "varige svekkede sjelsevner" er uriktig.

Forfattere: Cato Schiøtz og Anine Kierulf
Forlag: Gyldendal
År: 2004
Antall sider: 108

Kompetanseområder

Publisert

01. januar 2004