Klaus Henrik Wiese-Hansen med møterett for Høyesterett

Vi gratulerer Klaus Henrik Wiese-Hansen med innvilget møterett for Høyesterett. Han prosederte nylig sin andre prøvesak hvor han representerte daglig leder i et konkursrammet selskap.

Et sentralt spørsmål i saken var om daglig leder hadde en erstatningssanksjonert plikt til å opplyse kontraktsparter i løpende kontraktsforhold om selskapets sviktende økonomi, før selskapet objektivt sett var insolvent.

Klaus Henrik er spesialisert innenfor forsikring, pensjon, kapitalforvaltning og regulatoriske vilkår for finansforetak og andre foretak innenfor finanssektoren. Han bistår særlig norske og internasjonale forsikringsforetak, forsikringsmidlere, kapitalforvaltere, verdipapirforetak og finansforetak. Bistanden omfatter blant annet konsesjonsprosesser, restrukteringer, M&A og porteføljeoverdragelser, etablering av samarbeidsforhold og joint ventures, produktutvikling, utforming av forsikringsvilkår samt rådgivning og tvisteløsning knyttet til forsikringsdekning, skadeoppgjør og erstatningsansvar.

De siste tre årene har våre advokater prosedert over 30 saker for Høyesterett. Vi har et av landets bredeste fagmiljøer for prosedyre for Norges øverste domstol og vi har nå 17 advokater med møterett for Høyesterett.

Kompetanseområder

Publisert

14. desember 2017

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom