Materialsamling i børs- og verdipapirrett 2017/2018

Materialsamlingen er det definitive oppslagsverket og en anerkjent klassiker for alle som jobber med børs- og verdipapirrett – advokater, konsernjurister i børsnoterte foretak, offentlig ansatte jurister samt ansatte i verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og regulerte markeder. Materialsamlingen vil være meget nyttig for en rekke andre brukergrupper også.

Materialsamlingens 20. utgave er delt i to bøker; Corporate inneholder reglene for utstedere av børsnoterte aksjer og obligasjoner. Compliance dekker reglene for foretak under tilsyn. Samlingen er oppdatert pr. 30. juni 2017 og har inkorporert alle relevante endringer siden siste utgave. Flere sentrale tekster er også i engelsk oversettelse.

Bøkene kan kjøpes samlet eller hver for seg. Fraktkostnader kommer i tillegg.

  • Begge bøker: kr 1.000,- + MVA
  • Én bok (Corporate eller Compliance): kr 620,- + MVA

BESTILLING - send oss følgende informasjon på epost til mlar@schjodt.no

Jeg bestiller følgende: Begge bøker ___stk Kun Corporate ___stk Kun Compliance ___stk

Firma/etat/org:

Bestillers navn:

Adresse:

E-postadresse:

Tlf:

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg

Publisert

27. juni 2017

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom