Materialsamlingen i børs- og verdipapirrett

Materialsamlingens 20. utgave er delt i to bøker; Corporate inneholder reglene for utstedere av børsnoterte aksjer og obligasjoner. Compliance dekker reglene for foretak under tilsyn. Samlingen er oppdatert pr. 30. juni 2017 og har inkorporert alle relevante endringer siden siste utgave. Flere sentrale tekster er også i engelsk oversettelse.

Dette er det definitive oppslagsverket og en anerkjent klassiker for alle som jobber med børs- og verdipapirrett i vid forstand. Blant annet praktiserende advokater, konsernjurister i børsnoterte foretak, offentlig ansatte jurister samt ansatte i verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og regulerte markeder. Materialsamlingen vil imidlertid også være meget nyttig for en rekke andre brukergrupper.

Bøkene kommer i et hendig paperback-format. De kan kjøpes samlet for 1000 kr eller hver for seg for 620 kr pr stk.

Du kan bestille boken ved å sende en epost til: mlar@schjodt.no

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg

Publisert

30. juni 2017

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom