Mestergruppen kjøper Saltdalsbygg

Schjødt har bistått Ferd-eide Mestergruppen AS i erverv av kontrollerende eierposisjon i Saltdalsbygg AS.

Bistanden har pågått siden februar i år og har omfattet alle steg av transaksjonen, inkludert gjennomføring av due diligence, utarbeidelse av avtaleverk og forhandlinger.

Saltdalsbygg produserer hus og hytter, og har gjennom flere år satset på automatisering av produksjonen. Mestergruppen så spesielt på den industrielle kapasiteten og kompetansen som viktige grunner til et oppkjøp. Med kjøpet forsterker Mestergruppen sin posisjon innen hytte- og husbygging i Norge. Saltdalsbygg produserer rundt 450 hytter og 50 hus årlig. Mestergruppen har fra før av tre kjeder som organiserer frittstående medlemsbedrifter: Mesterhus, Systemhus og Blinkhus. Disse produserer rundt 3500 boliger og 300 hytter i Norge årlig. Saltdalshytta var fra før av Norges nest største hyttebygger.

Kompetanseområder

Publisert

20. juni 2017

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom