Publikasjon: Misbruk av dominerende stilling

Partner i Schjødt, Olav Kolstad, har skrevet "Misbruk av dominerende stilling: studier i konkurranserett" som tar opp en rekke aktuelle og praktiske problemstillinger knyttet til konkurranserettens forbud mot misbruk av dominerende markedsstilling.

Boken behandler bl.a. temaer som forbud mot rovprising, regulering av lisensieringsnektelser og effektivitetsforsvaret. Den ser også på myndighetenes vedtakskompetanse i konkurransesaker.

Forfatter: Olav Kolstad (red.)
Forlag: Universitetsforlaget
År: 2007
Antall sider: 562
ISSN: 978-82-15-01138-7 

Kompetanseområder

Advokater

Olav Kolstad

Publisert

02. januar 2007

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom