Publikasjon: Norsk konkurranserett

Verket gjør rede for konkurransereglene slik vi finner dem på EU/EØS-nivå, og hvordan konkurranseloven må tolkes på bakgrunn av kilder fra EØS- og EF-retten.

Bind I behandler først forbudene mot konkurransebegrensende atferd, og deretter Konkurransetilsynets og ESAs/EF-Kommisjonens kontroll med fusjoner, oppkjøp og joint ventures.

Bind II dekker konkurranselovgivningen i Norge, og omfatter EØS-konkurransereglene og den norske konkurranseloven. Blant temaene er selvinkrimineringsvernet, myndighetenes veiledningsplikt og den materielle vedtakskompetansen.

Forfatter: Olav Kolstad m.fl.
Forlag: Universitetsforlaget
År: 2006-2007

Kompetanseområder

Advokater

Olav Kolstad

Publisert

02. januar 2006

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom