Ocean Yield kjøper fire VLCC-skip

Schjødt bisto Ocean Yield ASA i en sale & leaseback transaksjon, hvor det ble inngått avtale om kjøp av fire store råoljetankskip av typen VLCC med 15 års bareboat charter til selskaper eid og garantert av Okeanis Marine Holdings S.A. Alle skipene er videreutleid for en periode på 5 år til et stort konsern.

Den samlede summen er på 83,75 millioner dollar per skip, til sammen ca 2,6 milliarder norske kroner. Netto kjøpesum utgjør 74,25 millioner dollar per skip, etter en selgerkreditt på 9,5 millioner dollar. Avtalen ble signert 10. februar 2018, og levering av skipene fra verftet Hyundai Heavy Industries, er planlagt gjennomført i Q2 og Q3 2019.

Mer informasjon:

Børsmelding (Newsweb.no)

Advokater

Henrik Aadnesen
Camilla Skøie Mørkve
Rebecca Lund Nakkim

Publisert

17. april 2018

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom