Odd Erik Johansen - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker Odd Erik Johansen velkommen som ny partner i Schjødt.

Odd Erik har hovedtilknytning til avdelingen for M&A og Kapitalmarkeder, han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Han har over 20 års erfaring som forretningsadvokat, medregnet 9 år som advokat i Advokatfirmaet BA-HR.

Odd Erik arbeider primært med oppkjøp, fusjoner, investeringer og restruktureringer for ulike investeringsfond og industrielle aktører innen en rekke bransjer. Han arbeider også med spørsmål vedrørende rammevilkår for finanssektoren, herunder regulatoriske spørsmål vedrørende bank, finansieringsforetak, verdipapirforetak og forvaltere av alternative investeringsfond. Videre har han bred erfaring fra juridiske forhold innenfor handel og industri, herunder fra varehandel og grossistvirksomhet. I tillegg bistår han generelt med løpende forretningsjuridisk rådgivning i forbindelse med kontraktsforhandlinger og generelle kontraktsrettslige spørsmål.

Klikk her for kontaktinformasjon og mer utfyllende CV.

Kompetanseområder

Publisert

23. november 2016

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom