Øyvind Gravdal - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker Øyvind Gravdal velkommen som ny partner i Schjødt! Han har over 20 års erfaring fra forsikringsbransjen og kommer til å fortsette å arbeide med forsikring i Schjødt.

Øyvind er spesialisert innen erstatningsrett og ansvarsforsikring for næringslivet. Han har over 20 års erfaring fra forsikringsbransjen, og er blant de mest erfarne advokater i Norge innen skadeoppgjørssaker. Han jobbet 14 år i If skadeforsikring, de siste 4 som leder av ansvarsavdelingen, før han tiltrådte som skadedirektør i W. R. Berkley Insurance Norway, hvor han i tillegg til å ha det øverste ansvaret for skadeoppgjør også var en del av selskapets nordiske ledelse.

Øyvind har i en årrekke håndtert ansvarsforsikringene til flere av landets største entreprenører, og har også håndtert en rekke store formuesskadesaker, bl.a. innen advokatansvar, styreansvar og revisoransvar.

Øyvind bistår norske og internasjonale forsikringsselskaper, forsikringsformidlere og forsikringskunder om så vel forsikringsdekning som erstatningsansvar.

Øyvind er utdannet ved Universitetet i Oslo, er medlem i Advokatforeningen, Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett og har sittet i styret i Legemiddelforsikringspoolen. Han har også vært involvert i prosjekt-/komitéarbeid i regi av Finans Norge.

Kompetanseområder

Advokater

Øyvind Gravdal

Publisert

02. mai 2019

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom