Publikasjon: På rett grunn - festskrift til Norsk Forening for Bygge- og entrepriserett

Kapittelet "Sammenlignende analyser av fabrikasjon og entreprise: illustrert med endrings- og varslingsreglene og arbeidsplikten" er skrevet av partner Amund Bjøranger Tørum.

Dette festskriftet ble utgitt i forbindelse med Norsk Forening for Bygge- og Entrepriseretts 25 års-jubileum i 2009. Temaet for de ulike juridiske artiklene i festskriftet er utvalgte emner innenfor bygge-og entrepriserett og offentlige anskaffelser. Artiklene er bredt sammensatt av temaer knyttet til kontraheringsfasen, gjennomføringsfasen og tvisteløsningsfasen. Artikkelforfatterne er professorer, advokater og sivilingeniører som gjennom lang tid har arbeidet med dette juridiske fagfeltet. 

Bidragsytere: Nils-Henrik Petterson og Amund Bjøranger Tørum
Forlag: Gyldendal
År: 2010
Antall sider: 489
ISBN: 978-82-05-40067-2

Kompetanseområder

Advokater

Amund Bjøranger Tørum

Publisert

03. januar 2010
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12