Publikasjon: Petroleumsloven

Trond Stang og Amund Bjøranger Tørum, som begge er partnere i Schjødt, er medforfattere for boken "Petroleumsloven".

"Petroleumsloven" gir en systematisk gjennomgang av petroleumsloven. Hver bestemmelse i loven er grundig kommentert, og forfatterne trekker opp linjene i et omfattende regelverk. Det gjelder både horisontalt til relevante bestemmelser i petroleumsloven og andre lover, og vertikalt til forskrifts- og avtaleverket gitt i henhold til petroleumsloven.

I tillegg belyser forfatterne forholdet til EØS-avtalen med tilhørende direktiver som er gjennomført i petroleumsloven med forskrifter.

Redaktører: Trond Stang og Amund Bjøranger Tørum
Forlag: Universitetsforlaget
År: 2009
Antall sider: 924
ISBN: 978-82-15-01577-4

Kompetanseområder

Advokater

Trond Stang
Amund Bjøranger Tørum

Publisert

02. januar 2009

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom