Publikasjon: Materialsamling i børs- og verdipapirrett er kommet!

Vi har gleden av å meddele at ny utgave av materialsamlingen nå er tilgjengelig. Boken kommer denne gangen i ett, i et modernisert bind, med alle relevant kilder.

Boken inneholder lover, forskrifter og børsregler, herunder engelske oversettelser av de mest sentrale tekstene, og gjeldende EU-forordninger. Videre har vi inntatt en rekke supplerende kilder, som omtale av dommer fra lagmannsrett og Høyesterett og avgjørelser fra Børsklagenemnden. Samlingen er oppdatert pr. 1. januar 2019. Enkelte sentrale forordninger på vei inn i norsk rett er også inntatt, herunder markedsmisbruksforordningen.

Materialsamlingen vil blant annet være til nytte for advokater, ansatte og styremedlemmer i børsnoterte selskaper og foretak under tilsyn, samt revisorer, ansatte i forvaltningen og studenter.

Boken koster 990 kr eks. MVA. Fraktkostnader kommer i tillegg.
Den kan sendes ut fortløpende.


Bestilling_button.jpg

Dersom du har problemer med å bestille via linken overfor, kan du sende din bestilling direkte til mlar@schjodt.no.

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg
Birte Berg
Filip Kjærheim

Publisert

10. april 2019

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom