Publikasjon: Personvern og GDPR i praksis

Eva Jarbekk har utgitt en praktisk orientert bok om GDPR og personvern sammen med Simen Sommerfeldt hos Bouvet. Boken vil hjelpe virksomheter med å implementere GDPR på en realistisk måte. De har forfattet en tverrfaglig håndbok som nå er utgitt på Cappelen Damm.

Eva og Simen har gjennom flere år hatt dialog med hundrevis av folk gjennom kurs, konferanser og bistand til virksomheter. De har dermed dannet seg et inntrykk av hvilke utfordringer virksomhetene står overfor, og har brukt mye tid på å tenke ut hvordan en bok kan være til hjelp. Boken tar hensyn til at på dette området må juss kombineres med teknologisk forståelse for utvikling og bruk av programvare. Eva og Simen legger vekt på tverrfaglighet:

"Ingen fagspesialist kan implementere GDPR alene. En viktig suksessfaktor er at folk kjenner forventningene til sin egen og andres rolle, samtidig som man har et felles begrepsapparat i virksomheten"

Resultatet er en sammenfatning av informasjon, råd, metoder, malverk og sjekklister for å hjelpe virksomheter med å håndtere personopplysninger på en lovmessig, rettferdig og åpen måte. Boken er blant annet relevant for jurister, for de som arbeider med HR, med markedsføring og ikke minst for programvareutviklere og it-arkitekter.

Vi gratulerer med utgivelsen, og gleder oss over hvordan denne boken vil være til nytte for hele markedet.

Her kan du finne mer informasjon om boken og bla i innholdsfortegnelsen: Personvern og GDPR i praksis

Kompetanseområder

Advokater

Eva Jarbekk

Publisert

25. mars 2019

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom