Publikasjon: Samvirkeforetak

Samvirkeforetak er en grunnbok som klargjør samvirkeformens økonomiske konsekvenser for foretakene og deres medlemmer. Boken redegjør for rettsreglene om økonomiforhold i samvirkeforetak: samvirkerett, skatt, avgift og i noen grad regnskap.

Det gis en fremstilling av samvirkebegrepet, økonomiske utdelinger til medlemmene, finansiering og kapitalvern. Boken drøfter også om det er økonomisk lønnsomt å bruke samvirkeformen fremfor andre organisasjonsformer. Skatte- og avgiftsreglene trekkes løpende inn i fremstillingen. Har itteraturliste, lov- og doms- og stikkordregister.

Forfattere: Tore Fjørtoft og Ole Gjems-Onstad
Forlag: Gyldendal akademisk
År: 2009
Antall sider: 243
ISBN: 9788205398184

Kompetanseområder

Advokater

Tore Fjørtoft

Publisert

13. november 2009

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom