Schjødt-advokater i Advokatforeningens lovutvalg

Schjødt har de siste årene rekruttert en rekke advokater som er enere på sine fagfelt. Det er derfor svært hyggelig å kunne meddele at ytterligere en av våre advokater fra 1. januar 2019 tiltrer som medlem i ett av Advokatforeningens lovutvalg.

Advokatforeningens lovutvalg består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor utvalgets fagfelt. Gjennom å utarbeide høringsuttalelser, delta i møter med aktuelle myndigheter og avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål, bidrar utvalgene aktivt til utviklingen av lover og regler innenfor sine områder. Fra 1. januar 2019 er senioradvokat PhD Tore Fjørtoft medlem av lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk. Han er tilknyttet Schjødts M&A-avdeling og faggruppen for fiskeri og havbruk, der han har regulatoriske spørsmål som sitt spesialområde.

Schjødt er i tillegg representert i følgende lovutvalg:

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg
Cecilie Amdahl
Halvard Helle
Martin Jetlund
Olav Kolstad
Thomas Horn
Tore Fjørtoft

Publisert

12. desember 2018
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12