Schjødt bisto Ocean Yield

Schjødt bisto Ocean Yield ASA i en sale & leaseback-transaksjon, hvor det ble inngått avtale om kjøp av fire 2014-bygde containerskip med 12 års bareboat charter til selskaper eid og garantert av CMB N.V.

Den samlede summen er på ca 120 millioner dollar. Avtalen ble signert 12. juni 2018, og levering av skipene er planlagt gjennomført i juli.

Mer informasjon:

Kompetanseområder

Advokater

Henrik Aadnesen
Camilla Skøie Mørkve
Rebecca Lund Nakkim

Publisert

12. juni 2018

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom