Schjødt og DN seiret i Strasbourg

Torsdag avsa EMD dom i saken "Becker v Norway", en sak om medienes kildevern. Spørsmålet var om en journalist måtte gi opplysninger om sin kontakt med en mulig kilde.

Det spesielle var at personen selv hadde oppgitt å være kilde, hvilken rettslig betydning hadde det?

Både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett mente journalisten pliktet å forklare seg om sin kildekontakt. Dette var første gang EMD behandlet en slik problemstilling, og første gang Schjødt vinner frem i en dom i EMD.

Mer informasjon:

Kompetanseområder

Advokater

Vidar Strømme

Publisert

05. oktober 2017
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12