Seire i store tvistesaker

I mars 2018 har det kommet to dommer i store og omfattende tvistesaker som involverer betydelige beløp hvor Schjødt har bistått. Begge har endt med fullstendige seire.

Schjødt har bistått Volstad Shipping AS i en omfattende tvist i tilknytning til en terminering av et av rederiets certepartier. Voldgiftsretten kom til at certepartiet var urettmessig terminert av befrakter, og ga Volstad Shipping AS fullt medhold i saken. Rederiet ble tilkjent en samlet erstatning på ca NOK 70 millioner og fulle saksomkostninger. Saken ble prosedert av advokatene Sven Eriksrud og Marte Kapstad Roen.

CEO i Volstad Shipping AS, Torstein Heggstad, uttaler:

"Takk for utrettelig innsats og tett oppfølgning fra Schjødt-teamet. Jeg har fulgt saken hele veien og er imponert over den grundighet og forståelse  som advokatene har utvist i sitt arbeid, både under saksforberedelsen og i voldgiftsretten. Bistanden fra Schjødt har bidratt til å skape store  verdier for oss, ikke bare som følge av utmerket juridisk håndverk, men også fordi advokatene har hatt den innsikt som kreves for å ivareta de  kommersielle aspektene ved vår virksomhet."

Schjødt har siden høsten 2015 bistått Prosafe Rigs Ltd. i en kompleks og omfattende sak mot Westcon Yards AS. Hovedforhandlingen pågikk over flere uker høsten 2017. Prosafe ble frifunnet for et betalingskrav på NOK 300 mill. og ble i motsøksmålet tilkjent et beløp på ca. NOK 400 mill. (inkl. renter). Schjødts team i retten besto av Trond Sollund, Vidar Strømme og Andrea Cecilie Rakvaag.

CEO i Prosafe Rigs Ltd., Jesper Kragh Andresen, sier:

"Schjødts representanter førte saken med et overblikk og en selvtillit som bare kan utvises når både sakens faktum og jus mestres i alle detaljer. Prosafe er særdeles tilfreds både med advokatenes innsats – og ikke minst deres engasjement – så vel som med resultatet. Et glimrende stykke arbeid".

Kompetanseområder

Advokater

Sven Eriksrud
Trond Sollund
Vidar Strømme
Andrea Cecilie Rakvaag

Publisert

17. april 2018

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom