Seire i store tvistesaker

I mars 2018 har det kommet to dommer i store og omfattende tvistesaker som involverer betydelige beløp hvor Schjødt har bistått. Begge har endt med fullstendige seire.

Schjødt har bistått Volstad Shipping AS i en omfattende tvist i tilknytning til en terminering av et av rederiets certepartier. Voldgiftsretten kom til at certepartiet var urettmessig terminert av befrakter, og ga Volstad Shipping AS fullt medhold i saken. Rederiet ble tilkjent en samlet erstatning på ca NOK 70 millioner og fulle saksomkostninger. Saken ble prosedert av advokatene Sven Eriksrud og Marte Kapstad Roen.

CEO i Volstad Shipping AS, Torstein Heggstad, uttaler:

"Takk for utrettelig innsats og tett oppfølgning fra Schjødt-teamet. Jeg har fulgt saken hele veien og er imponert over den grundighet og forståelse  som advokatene har utvist i sitt arbeid, både under saksforberedelsen og i voldgiftsretten. Bistanden fra Schjødt har bidratt til å skape store  verdier for oss, ikke bare som følge av utmerket juridisk håndverk, men også fordi advokatene har hatt den innsikt som kreves for å ivareta de  kommersielle aspektene ved vår virksomhet."

Schjødt har siden høsten 2015 bistått Prosafe Rigs Ltd. i en kompleks og omfattende sak mot Westcon Yards AS. Hovedforhandlingen pågikk over flere uker høsten 2017. Prosafe ble frifunnet for et betalingskrav på NOK 300 mill. og ble i motsøksmålet tilkjent et beløp på ca. NOK 400 mill. (inkl. renter). Schjødts team i retten besto av Trond Sollund, Vidar Strømme og Andrea Cecilie Rakvaag.

CEO i Prosafe Rigs Ltd., Jesper Kragh Andresen, sier:

"Schjødts representanter førte saken med et overblikk og en selvtillit som bare kan utvises når både sakens faktum og jus mestres i alle detaljer. Prosafe er særdeles tilfreds både med advokatenes innsats – og ikke minst deres engasjement – så vel som med resultatet. Et glimrende stykke arbeid".

Kompetanseområder

Advokater

Sven Eriksrud
Trond Sollund
Vidar Strømme
Andrea Cecilie Rakvaag

Publisert

17. april 2018
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12