Thomas Nordby - Ny partner i Schjødt

Thomas Nordby er ny partner i vår prosedyreavdeling. Han arbeider primært med tvisteløsning innen et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, inkludert Høyesterett, voldgift, forhandlinger og rettsmekling.

Han er spesialisert innen konkurranserett, offentlige anskaffelser og energirett, og har bred kunnskap om offentligrettslig regulering. I tillegg har Thomas erfaring som team- og forhandlingsleder og var i fire år Managing Partner i et av Norges største advokatfirmaer.

Thomas har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2005. Han har også ført et større antall saker for EU- og EFTA-domstolen.

Thomas er medlem av IBA Litigation Committee og engasjert i internasjonal tvisteløsning. Han er også styremedlem i Oslo Chamber of Commerce (OCC) Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. I tillegg er han leder for JUCs nettverk i kommersiell voldgift og medlem av Dansk Forening for Voldgift og The Norwegian Oil and Energy Arbitration Association.

Thomas er også forfatter av flere bøker som anses som viktige rettskilder, blant annet innenfor offentlige anskaffelser og EU- og konkurranserett.

Kompetanseområder

Publisert

28. februar 2018

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom