Torkel Hope - Ny partner i Schjødt

Torkel Hope er ny partner i vår Olje, Energi & Shippingavdeling. Han har tidligere drevet advokatfirmaet Hope & Co advokatfirma hvor han jobbet med juridisk rådgivning innen olje, gass, shipping og offshore.

Torkel arbeider i vår gruppe for Olje, Energi & Shipping og bistår primært selskaper innen oljeservice, handel og industri.

Torkel har lang erfaring som juridisk og kommersiell rådgiver for selskaper i energisektoren, herunder som forhandlingsleder for større industrielle avtaler og utbyggingsprosjekter (både oppstrøms og nedstrøms), samt kjøp/salg av virksomheter, installasjoner og prosessanlegg, både i Norge og internasjonalt. Før Torkel kom til Schjødt drev han et spesialisert advokatfirma for industri og næringsliv. Torkel har også arbeidet som Manager of Contracts & Procurement i tidl. Statoil og har vært tilsluttet olje- og gassavdelingen til et av Norges største advokatfirmaer. Han har også vært dommerfullmektig i Bergen tingrett.

Foruten å være en erfaren rådgiver til selskaper i olje-, gass- og industrisektoren arbeider Torkel spesielt med kontraktsrett, selskapsrett og M&A.

Kompetanseområder

Advokater

Torkel Hope

Publisert

22. januar 2019

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom