Årsmelding fra Høyesterett for 2018

Høyesterett er Norges øverste domstol og dømmer i siste instans. Høyesteretts årsmelding for 2018 foreligger nå og nedenfor oppsummeres hovedpunktene hva gjelder behandlingen av sivile saker i 2018.

Hovedpunkter om de sivile sakene i Høyesterett i 2018:

 • Det ble innlevert 416 sivile anker
 • 60 sivile saker ble behandlet i vanlig avdeling
 • Én sivil sak ble behandlet i plenum
 • Én sivil sak ble behandlet i storkammer
 • Ca. 12 % av sivile anker ble "sluppet" inn/fikk samtykke til muntlig prøving (omtrent som snittet de siste årene)
 • De fagfeltene som hadde flest saker som fikk samtykke til prøving var
  • erstatningsrett,
  • kontraktsrett,
  • arbeidsrett,
  • skatterett og
  • forsikringsrett
 • Det var 13 % dissens i de sivile dommene
 • Ankeutvalget bruker én måned på å avgjøre om anken skal få samtykke (fra saken er innkommet Høyesterett)
 • Dom i sivile saker foreligger innen syv måneder etter at saken er kommet inn til Høyesterett

Spørsmål vedrørende ovennevnte kan rettes til advokat (H) Per M. Ristvedt.

Kompetanseområder

Advokater

Per M. Ristvedt

Publisert

08. januar 2019

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom