Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling – frister for gjennomføring i Foretaksregisteret

Ved fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling er det ofte hensiktsmessig eller et vilkår for å oppnå særlige virkninger at gjennomføringen blir registrert i Foretaksregisteret før årsskiftet.

Om man ønsker å gjøre en slik beslutning med virkning for 2018, er det derfor viktig å merke seg at Brønnøysundregistrene har fastsatt følgende tidsfrister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling:

Elektronisk innsending via Altinn:

  • Beslutningsmelding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober 2018.
  • Gjennomføringsmelding bør være sendt innen 12. desember 2018 for at meldingen skal bli registrert innen 31. desember 2018.

Innsending på papir:

  • Beslutningsmelding må være mottatt innen 1. oktober 2018.
  • Gjennomføringsmelding bør være mottatt innen 30. november 2018.

Selv om vi opplever at det også er mulig å få registrert og registrert gjennomført beslutninger etter ovennevnte datoer, er fristene viktige, og meldinger som er mottatt av Foretaksregisteret etter de ovennevnte tidsfristene kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året. Det er også en betingelse at meldingene er fullstendige.

Vi anbefaler derfor at man planlegger og setter i gang prosessene i god tid før disse tidsfristene. Ta gjerne kontakt selskapets kontaktperson i Schjødt for å diskutere eventuell fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse el.

Kompetanseområder

Advokater

Cecilie Amdahl
Sindre Søndenå Andersen
Kari Tveitevoll Eide
Jan Erik Døving

Publisert

10. september 2018
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12