Pensjonsrett – Oppsummering av rettspraksis

Vi har samlet nyheter i norsk rettspraksis innen pensjonsrett fra i fjor, både tvister som har blitt rettskraftig avgjort og saker som kommer opp for ankebehandling i år.

Avgjørelser fra året som har gått kan tematisk deles inn i særlig fem hovedtemaer:

  • Spørsmål om pensjonsrettigheters stilling ved virksomhetsoverdragelse, og da særlig AFP,
  • Arbeidsgivers endringsadgang av pensjonsordningene,
  • G-regulering av løpende pensjonsytelser,
  • Individuelle pensjonsavtaler, og
  • Medlemskap i pensjonsordningene.

Partner Martin Jetlund og senioradvokat (PhD) Marie Nesvik holdt foredrag om de ulike dommene på pensjonsseminaret for JUS mot slutten av 2018. I foredraget ble de ulike avgjørelsene beskrevet og gjennomgått, og vi har lagt ved presentasjonen i lenken under.

I januar var to av sakene oppe for ankebehandling lagmannsretten, som begge handler om arbeidsgivers endringsadgang i pensjonsordninger. I tillegg skal en sak som er av prinsipiell interesse ankebehandles i april. Saken berører blant annet spørsmålet om overdragelse fra offentlig til statlig virksomhet, og pensjonsordningenes stilling ved virksomhetsoverdragelsen, inkludert også AFP.

Pensjonsseminaret JUS (PDF)

Kompetanseområder

Advokater

Martin Jetlund
Marie Nesvik
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Marie Berggren Hagberg

Publisert

22. januar 2019

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom