Bruk av NTK vs. NS 8407 på landbaserte entrepriser

Bane NOR har varslet at de skal inngå InterCity-kontrakter for 60 milliarder kroner de neste tre årene. Samtidig er det også varslet at flere av de største kontraktene vil være basert på NTK. Det er delte meninger om hvor hensiktsmessig NTK er for landbaserte entrepriser. Det som likevel er sikkert er at entreprenørbransjen i økende grad må forholde seg til NTK.

Schjødt inviterer til frokostseminar om bruken av NTK versus NS 8407 på landbaserte entrepriser. Seminar avholdes hos Schjødt i Ruseløkkveien 14, torsdag 27. september kl. 08.30 til 10.15.

Vi gir en oversikt over de viktigste likhetene og forskjellene mellom NTK og NS 8407, samt praktiske råd om hvordan du som entreprenør må/bør forholde deg til en NTK-kontrakt. Temaer som vil bli behandlet er blant annet endringsreglene og varslingsreglene, håndtering av krav for plunder og heft, mangels- og forsinkelsesreglene, arbeidsplikten og kontraktenes ansvarsbegrensninger.

Foredragsholdere er Schjødt-partnerne Ole Christian Hyggen, Erlend W. Holstrøm og Amund B. Tørum, som har omfattende erfaring med bruk av de ulike standardkontraktene for landentrepriser og offshore-entrepriser. 

Påmelding: post@schjodt.no

Advokater

Ole Christian Hyggen
Erlend W. Holstrøm
Amund Bjøranger Tørum

Praktisk info

Tid: 27. september 2018 kl. 8.30
Sted: Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo