Gyldighetskontroll av voldgiftsdommer

Voldgift er avtalt tvisteløsning mellom parter i kommersielle tvister. Fordelene er mange. Partene får som regel en grundig, effektiv og konfidensiell behandling av tvisten, og voldgiftsdommen er endelig. For partene er næringsinteressene avgjørende. Voldgift er ofte den foretrukne måten å løse kommersielle tvister på.

En voldgiftsdom kan ikke bringes inn til full overprøving av domstolene. Alle relevante jurisdiksjoner har imidlertid systemer for gyldighetskontroll i nasjonale domstoler for å sikre at grunnleggende krav oppstilt i lovgivning og internasjonale konvensjoner er oppfylt. Antall voldgiftsdommer som bringes inn for domstolene er økende.

Oslo Chamber of Commerce "OCC" Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning har som formål å legge til rette for kommersiell tvisteløsning i norsk regi både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet er Norges eneste organ som tilbyr institusjonell tvisteløsning utenom domstolene og har iverksatt et prosjekt for å styrke sin posisjon som det foretrukne voldgiftsinstitutt. Vi har gleden av å invitere til et seminar om gyldighetskontroll av voldgiftsdommer.

Kom og møt sentrale aktører både fra industrien og private advokatfirmaer.

15.30-17.30: Faglig program

  • Velkommen ved advokat Thomas Nordby (Schjødt), styremedlem i Voldgiftsinstituttet
  • Gyldighetskontroll av voldgiftsdommer ved høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg, Norges Høyesterett
  • Paneldiskusjon, ledet av advokat Erlend Haaskjold (Arntzen de Besche) med deltakelse av professor dr. juris Ivar Alvik (Det juridiske fakultet), advokat Harald Kobbe (Kluge) og advokat Stephan Jervell (Wiersholm)

17.30-: Forfriskninger og mingling.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Oslo Chamber of Commerce og advokatfirmaene Thommessen, Wikborg Rein, BAHR og Wiersholm.

Påmelding: til Oslo Chamber of Commerce

Forretningsområder

Advokater

Thomas Nordby

Praktisk info

Tid: 30. oktober 2018 kl. 15.30
Sted: Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo