Håndtering av mangelskrav fra boligkjøpere, herunder krav knyttet til forekomst av skjeggkre

Vi inviterer til en frokostsamling hvor vi vil rette fokus mot utbyggers/entreprenørs håndtering av reklamasjoner fra kjøpere av nye boliger, og da særlig såkalte "5-års garantibefaringer" samt utfordringer knyttet til forekomsten av skjeggkre som nå ser ut til å bre om seg i vår region.

Forekomst av skjeggkre er relativt nytt i Norge, men har de siste årene vært et hurtig økende problem, særlig i nybygg/totalrenoverte bygg hvor insektene ser ut til å etablere seg under byggeprosessen. Problemstillingen er særlig aktuell fordi vi ser en utvikling der kjøpere av fast eiendom retter krav mot utbygger/entreprenør etter at de har oppdaget skjeggkre i sin nye bolig. Vi vil se nærmere på skjeggkreene, hvilke utfordringer de fører med seg og hvordan slike reklamasjoner bør håndteres.

Seminaret vil være interessant for utbyggere, entreprenører og eiendomsmeglere (prosjektmeglere).

Vi begynner samlingen med frokost fra kl. 08.00-08:30.

Tid: Torsdag 26. april kl. 08.00 - 09.30
Sted: Schjødt, Kongsgårdbakken 3, Stavanger
Påmelding: til haga@schjodt.no innen 20. april
 

Forretningsområder

Primærkontakter

Jarbjørg Grøtte
Kamilla Silseth