Hvordan strukturere/skreddersy tomtegrunn og bygg i større utbyggingsprosjekter (Stavanger)

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar med en gjennomgang av to aktuelle temaer knyttet til større utbyggingsprosjekter, med fokus på prosjekter til boligformål:

Skreddersøm og strukturering av større utbyggingsprosjekter
Jarbjørg Grøtte gjennomgår skreddersøm og strukturering av større utbyggingsprosjekter, sett i fra et praktisk perspektiv. Hun vil også gjennomgå utfordringene som følger av reguleringsplaner hvor arealer avsatt til offentlig formål blir plassert oppe på taket til nybygg.

Ny eierseksjonslov – nye muligheter og utfordringer?
Anders Enerhaug Lunde ser på endringene i ny eierseksjonslov og hvilke muligheter og utfordringer disse kan gi utbyggere i fremtidige prosjekter.

Seminaret vil være interessant for både utbyggere, rådgivere og de som jobber med arealplanlegging/reguleringsplaner.

Frokostseminaret holdes i Stavanger 28. november og i Bergen 30. november.

Velkommen til faglig påfyll og hyggelig treff med bransjekolleger!

Tid: Torsdag 28. november, kl. 08:00 - 10:00
Sted: Schjødt, Kongsgårdbakken 3, Stavanger
Påmelding: haga@schjodt.no innen mandag 27. november
Frokost og kaffe serveres fra kl. 08.00

Forretningsområder

Primærkontakter

Jarbjørg Grøtte
Anders Enerhaug Lunde

Publisert

28. november 2017