Hvordan strukturere/skreddersy tomtegrunn og bygg i større utbyggingsprosjekter

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar med en gjennomgang av to aktuelle temaer knyttet til større utbyggingsprosjekter, med fokus på prosjekter til boligformål:

Skreddersøm og strukturering av større utbyggingsprosjekter
Jarbjørg Grøtte gjennomgår skreddersøm og strukturering av større utbyggingsprosjekter, sett i fra et praktisk perspektiv. Hun vil også gjennomgå utfordringene som følger av reguleringsplaner hvor arealer avsatt til offentlig formål blir plassert oppe på taket til nybygg.

Ny eierseksjonslov – nye muligheter og utfordringer?
Anders Enerhaug Lunde ser på endringene i ny eierseksjonslov og hvilke muligheter og utfordringer disse kan gi utbyggere i fremtidige prosjekter.

Seminaret vil være interessant for både utbyggere, rådgivere og de som jobber med arealplanlegging/reguleringsplaner.

Frokostseminaret holdes i Bergen 25. januar.

Velkommen til faglig påfyll og hyggelig treff med bransjekolleger!

Tid: Torsdag 25. januar, kl. 09:00 - 10:00
Sted: Schjødt, C. Sundts gate, Bergen
Påmelding: situ@schjodt.no 
innen fredag 19. januar

Frokost og kaffe serveres fra kl. 08.30

Vi har egen inngang som ligger i Altonagaten, sidegaten mot Sonans, eventuelt kan hovedinngangen benyttes.

Forretningsområder

Primærkontakter

Jarbjørg Grøtte
Anders Enerhaug Lunde

Publisert

25. januar 2018