Ny rettspraksis og nye avgjørelser fra KOFA

Kostnadene ved å delta i offentlige konkurranser er ofte svært høye. Oppdatert kunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser bidrar ikke bare til å forbedre mulighetene til å vinne konkurransene, men også til å vurdere om det er grunnlag for å klage eller kreve økonomisk kompensasjon dersom du ikke vant fram i konkurransen. På denne bakgrunn har vi gleden av å invitere til frokostseminar.

David Særsten Brambani gjennomgår de nye retningslinjene for oppdragsgivers erstatningsansvar samt ny praksis knyttet til evaluering av tilbud, ulovlige endringer av kontrakt og avvisning av tilbud ved konkurranse med forhandling.

Inger Roll-Matthiesen gjennomgår viktige forhold å vurdere når man som leverandør frykter/mener at det er begått feil i konkurransen med praktiske eksempler hentet fra ny praksis. Hva ser vi etter? Hva er viktig?

Seminaret vil være interessant for alle leverandører som deltar i offentlige konkurranser.

Tid: Fredag 19. januar 2018 kl. 08:00 - 10:00
Sted: Schjødt, Kongsgårdbakken 3, Stavanger
Påmelding: haga@schjodt.no

Frokost og kaffe serveres fra kl. 08.00

Forretningsområder

Primærkontakter

David Særsten Brambani
Inger Roll-Matthiesen