Obligasjonslån: Attraktiv finansieringskilde til utvikling av små og mellomstore virksomheter og prosjekter

Schjødt og JOOL Markets AS har gleden av å invitere til seminar der vi beskriver hvordan obligasjonslån kan være en kapitalkilde til utvikling av små- og mellomstore virksomheter og prosjekter. Seminaret holdes i Stavanger og Bergen 24. oktober.

Seminaret retter seg mot eiere/ledere av bedrifter med behov for kapital til oppkjøps- og eller utviklingsprosjekter, og for eiere/ledere av eiendomsutviklingsprosjekter med kapitalbehov 30 – 200 MNOK.

Klaus Henrik Wiese-Hansen, partner i Schjødt, og Thorvald H. Steen, daglig leder i JOOL Markets AS, vil presentere:

  • Hva obligasjonslån er
  • Hvordan obligasjonslån kan være en kapitalkilde for små og mellomstore virksomheter
  • Hvilke prosjekter og låntakere obligasjonslån passer for
  • Hvilke krav som stilles til låntakere og prosjekter
  • Oversikt over prosessen med opptak og utstedelse av obligasjonslån

Klaus Henrik Wiese-Hansen er spesialisert innenfor regulatoriske rammevilkår for finansinstitusjoner og regulerte foretak i bank- og finanssektoren. Han har 17 års erfaring innen sektoren og er rangert som en av Norges ledende advokater på sitt fagfelt.

Thorvald H. Steen har mer enn 16 års erfaring som rådgiver og tilrettelegger for små- og mellomstore virksomheter med kapitalbehov. JOOL har tatt posisjonen som den ledende aktøren i markedet for obligasjonslån opp til 200 MNOK, og har bidratt til finansiering av en rekke nordiske foretak.

Tid: Tirsdag 24. oktober kl. 08.30 – 09.30. Frokost serveres fra 08.00.
Sted: Schjødt, Kongsgårdsbakken 3, Stavanger
Påmelding: haga@schjodt.no

Tid: Tirsdag 24. oktober kl. 15.30-16.30
Sted: Schjødt, C. Sundts gate 17, Bergen
Påmelding: situ@schjodt.no

Forretningsområder

Primærkontakter

Klaus Henrik Wiese-Hansen