Regtech for anti-hvitvasking: Vil du klare deg uten?

Schjødt og Quesnay inviterer til frokostseminar tirsdag 12. mars i samarbeid med professor Jon Petter Rui og Sbanken.

Bølgen av nye reguleringer som har slått over bank- og finansbransjen de siste årene har skapt et brått skifte: Teknologi skal ikke lenger bare automatisere, det skal også løse compliance-oppgavene. Mer enn noen gang krever de regulatoriske utfordringene innovative løsninger.

For å ta fatt på denne problemstillingen har vi med oss Jon Petter Rui (professor ved Universitetet i Tromsø), Julie Odden (antihvitvaskingssjef i Sbanken), samt Henk Weidenfeld (CTO i Quesnay). Sammen skal vi ta deg gjennom hva som skal til for å møte disse regulatoriske utfordringene og hvordan compliance kan bli ditt konkurransefortrinn. I tillegg skal Halvard Helle (advokat i Schjødt) belyse hva som kan skje om du ikke etterlever reglene – hva gjør du hvis Økokrim banker på døren?

Praktisk informasjon

Tid: 12. mars 2019, kl. 08.15-10.00
Sted: Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo

Vi serverer frokost og kaffe fra 08.00

Pamelding.png

Program

8:00–8:15 – Frokost og kaffe serveres

8:15–8:45 – Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Tromsø:

Situasjonsbrief fra anti-hvitvaskingsområdet: ny situasjonsforståelse, nye forpliktelser, ny teknologi.

Anti-hvitvasking har tradisjonelt hatt under pari fokus i Norge, både som samfunnsproblem og regulatorisk – både hos myndigheter og rapporteringspliktige. Internasjonal utvikling har innhentet oss. Hva er nytt og hvordan forholder vi oss til det?

8:45–9:10 – Julie Odden, antihvitvaskingssjef i Sbanken:

Hvordan kan bankene ivareta hvitvaskingslovens krav i et stadig voksende digitalt landskap?

Ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og stiller omfattende krav til banker og andre rapporteringspliktige. Samtidig befinner vi oss i en tid med endrede kundeforventinger og økt digitalisering. PSD2 er på trappene, og vil endre bankvirksomheten slik vi kjenner den – bankenes monopol på kunder og betalingstjenester forsvinner. Enkle og effektive systemer for onboarding av kunder – uten å gå på bekostning av AML-krav vil være helt essensielt for å imøtegå konkurranse fra offensive fintechs. Hvordan kan bankene ivareta hvitvaskingslovens krav i et stadig voksende digitalt landskap? Når blir «enkelt» «for enkelt»?

9:10–9:35 – Halvard Helle, advokat i Schjødt:

Hva gjør du når Økokrim banker på døren?

Brudd på hvitvaskingsregelverket kan få alvorlige konsekvenser, og foretakene risikerer å havne i Økokrims søkelys. Halvard er partner i Schjødts prosedyreavdeling og har omfattende erfaring fra Økokrim-saker. Halvard vil snakke om hva som skjer når Økokrim setter i gang etterforskning og hva foretaket bør gjøre i en slik situasjon. 

9:35–10:00 – Henk Weidenfeld, CTO i Quesnay:

Hvordan kan regtech løse de regulatoriske utfordringene vi står overfor i dag?

Pamelding.png

Forretningsområder

Advokater

Halvard Helle
Knut Bergo
Birte Berg

Praktisk info

Tid: 12. mars 2019 kl. 0.00
Sted: Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo