Securities Disrupted '19

I samarbeid med Quesnay, SS&C Advent, Morningstar og Signicat inviterer vi for andre gang til teknologikonferanse for verdipapirforetak og forvaltere, Securities Disrupted '19.

Konferansen tar for seg utfordringene – og mulighetene – verdipapirbransjen står overfor i møte med ny teknologi og nye kundegrupper. Hva vil egentlig fremtidens disruptive teknologi medføre og hvorfor er det viktig å følge med på utviklingen?

Vi har invitert eksperter fra inn og utland for å belyse ulike sider ved dette og konferansen er relevant for alle i bransjen, blant annet ledere, compliance, forvaltere, IT og rådgivere, samt ansatte som jobber med markedsføring, salg og kommunikasjon.

Praktisk informasjon

Dato: Torsdag 6. juni 2019
Tid: Faglig program og lunsj kl. 11:30–16:00, etterfest fra kl. 16-23
Sted: Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo
Pris: Early Bird fra NOK 2499,– (eks. mva.)

Pamelding.png

Se program og les mer om arrangementet her.

Forretningsområder

Advokater

Birte Berg
Bjarne Rogdaberg
Knut Bergo

Praktisk info

Tid: 06. juni 2019 kl. 11.30
Sted: Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo