Seminar: Arbitration Workshop

Schjødt, Roschier og 20 Essex Street har gleden av å invitere sentrale personer i det nordiske miljøet for voldgift til seminar i Oslo om aktuelle tema i nordisk og internasjonal voldgift 16. november 4:00 PM.

Program

Innledning: Norsk ad hoc voldgift i en brytningstid – utviklingen mot større transparens og forutsigbarhet illustrert med NOMA's "Best Practice"

Hovedtema 1: Trender i nordisk voldgift

  • "Emergency arbitrators" – erfaringer fra UK og Sverige (SCC)
  • Den økte bruken av "witness statements" – bidrar det til å opplyse saken og effektivisere prosessen? Høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg
  • Diskusjon

Hovedtema 2: Voldgiftsavtalens rekkevidde og bistand fra de alminnelige domstolene i voldgiftssaker

  • Når kan en voldgiftsavtale gjøres gjeldende overfor tredjemann? Illustrert med Høyesteretts sak Skaugen Marine v. MAN Diesel (2017)
  • Midlertidig forføyning i internasjonale voldgiftssaker med sete i Norge – belyst med Rt. 2015 p. 1040
  • "Freezing orders" – erfaringer fra UK og Sverige
  • Oppdatering på når de alminnelige domstolene har blitt involvert i voldgiftssake
  • Diskusjon

Tapas og forfriskninger serveres etter seminaret.

Foredragsholdere:

Amund B. Tørum, Partner, Dr. Juris, Schjødt

Sven Eriksrud, Partner, Schjødt

Johan Sidklev, Partner, Roschier

Rikard Wikström, Partner, Roschier

Michael Ashcroft, QC, 20 Essex Street

Tid: 16 november, 16.00
Sted: Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo
Påmelding: chda@schjodt.no

Forretningsområder

Primærkontakter

Amund Bjøranger Tørum
Sven Eriksrud