Legal Advisory

Hovedfundamentet for et ledende firma er kvaliteten i deres løpende klientrådgivning – Schjødt er anerkjent for juridisk spisskompetanse og høy servicegrad.

Transactions

Vi har vært juridisk rådgiver på flere oppkjøps- og fusjonstransaksjoner enn noe annet norsk advokatfirma de senere år i følge internasjonale undersøkelser.

Dispute Resolution

Schjødt har uovertrufne resultater å vise til i retten, inkludert i Høyesterett og ved europeiske domstoler, samt tvisteløsning ved nasjonal og internasjonal voldgift.