Seminarium om hyresgäster i rekonstruktion och konkurs

Swedish

When
04 November 2020
Where
Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm
Time
09:00 - 10:00

Att hyresgäster hamnar i betalningssvårigheter och försätts i konkurs är inte ovanligt. Risken för betalningssvårigheter har ökat markant under rådande pandemi och ämnet är högaktuellt. Som fastighetsägare eller annan kreditgivare är det viktigt att ha kunskap om hur man kan agera för att minska sin exponering och hur parternas hyresavtal och möjligheterna till betalning påverkas av att hyresgästen försätts i konkurs eller rekonstruktion.

Seminariet riktar sig framförallt till fastighetsägare, lokalförvaltare, bolagsjurister och andra rådgivare inom fastighetsbranschen och behandlar bland annat följande:

  • Hur kan hyresvärden minska risken för hyresförluster redan vid avtalsingåendet?
  • Hur bör hyresvärden agera för att minska risken för hyresförluster i samband med en insolvenssituation?
  • Hur påverkas hyresavtalet och hyresvärdens möjligheter till betalning om hyresgästen träder i företagsrekonstruktion?
  • Hur påverkas hyresavtalet och hyresvärdens möjligheter till betalning om hyresgästen försätts i konkurs?

Registration button