Goyada in bankruptcy (EN)

On 31 January 2020, Goyada AB was declared bankrupt by Stockholm District Court and Hans Renman was appointed official receiver. Goyada AB has operated a technical platform for sale and distribution of digital and electronic gift cards. Goyada AB has also been the leading provider of mobile prepaid cards in the Nordics. The receiver will initially focus on assessing the possibility to sell the estate’s assets, including the technical platform. Hans Renman will be assisted by Christofer Hemsedahl (christofer.hemsedahl@schjodt.com) and Gustav Kling (gustav.kling@schjodt.com), to whom any questions may be directed in first instance.  

 

(Swedish) Den 31 januari 2020 försattes Goyada AB i konkurs av Stockholms tingsrätt varvid Hans Renman förordnades till konkursförvaltare. Goyada ABs verksamhet har huvudsakligen bestått av att tillhandahålla en teknisk plattform samt support för försäljningslösningar av digitala samt elektroniska presentkort till stora och små företag. Goyada AB har även varit Nordens ledande företag för tillhandahållande av tekniska lösningar för mobilkontantkort. Konkursförvaltaren kommer nu att påbörja konkursutredningen och inledningsvis fokusera på möjligheten att försälja bolagets tillgångar, som i huvudsak består av den tekniska plattformen. Konkursförvaltaren kommer att biträdas av advokaterna Gustav Kling (gustav.kling@schjodt.com) och Christofer Hemsedahl (christofer.hemsedahl@schjodt.com) till vilka frågor kan ställas i första hand.  

 

Lawyers

Hans Renman
Christofer Hemsedahl

Published

04. February 2020