Insolvensrättsliga tvister

Swedish

News

Published 23 August 2022
News image

Insolvensrättsliga tvister är ofta komplicerade ärenden med beröringspunkter över insolvensrätten, civilrätten och processrätten. Särskild erfarenhet hos ombudet är nödvändig. Schjødts kombinerade spetskompetens inom tvistlösning och insolvensrätt innebär att vi har ett starkt erbjudande inom insolvensrättsliga tvister. Läs mer i vår broschyr nedan.

Insolvensrättsliga tvister broschyr