Avklaringer knyttet til SkatteFUNN (NO)

Finansdepartementet har i dag den 29. november 2019, publisert et brev til Skattedirektoratet med enkelte avklaringer knyttet til SkatteFUNN-ordningen.

Som omtalt i vårt nyhetsbrev 29. august 2019 (som kan leses her) er SkatteFUNN-ordningen underlagt EØS-avtalens regler om statsstøtte, som innebærer at det ikke er lov å yte statsstøtte til "kriserammede virksomheter". I EØS-retten defineres "kriserammet virksomhet" blant annet som et selskap som har tapt halvparten av innskutt egenkapital.

I sitt brev klargjør Finansdepartementet følgende:

  • Tidspunktet for vurderingen av om en bedrift er en kriserammet virksomhet er tidspunktet for Forskningsrådets godkjennelse av SkatteFUNN-søknaden. Dette innebærer at så fremt vilkårene var oppfylt per godkjennelsestidspunktet, vil det ikke påvirke retten til støtte om vilkårene ikke lenger er oppfylt per tidspunktet for fradrag/utbetaling.
  • Vurderingen skal i utgangspunktet bygge på sist avlagte årsregnskap, men det åpnes for at vurderingen kan bygge på f.eks. kvartalsregnskap eller annen mellombalanse.
  • I forbindelse med skattemeldingen må det sendes inn et egenerklæringsskjema der det bekreftes at selskapet ikke var i økonomiske vanskeligheter da Forskningsrådet godkjente søknaden. Kravet vil gjelde fra og med inntektsåret 2019.

Som omtalt i vårt tidligere nyhetsbrev bør hvert tilfelle vurderes konkret når det gjelder eventuelle muligheter for å tilpasse seg regelverket slik at retten til støtte opprettholdes. Vi har ledende eksperter innenfor statsstøtte og skatterett med inngående kunnskap om disse reglene. Hvis dere har behov for bedre forståelse av reglene, eller konkret rådgivning knyttet til deres situasjon, er vi klare til å bistå.

Lawyers

Jostein Tobiassen
Morten Sandli
Thomas Nordby

Published

29. November 2019